Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

/MP FINANCE/ Obvestilo o seji Nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba MP FINANCE d.d. – v likvidaciji objavlja obvestilo o seji nadzornega sveta.

Od dne 25.8.2010 do 27.8.2010 do 10:00 je potekala 23. korespondenčna seja nadzornega sveta družbe MEDVEŠEK PUŠNIK, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji.

Na seji so glasovali vsi člani nadzornega sveta in med drugim sprejeli sledeče pomembnejše sklepe:
- Nadzorni svet se je seznanil z zaključnim izkazom finančnega poslovanja družbe MP FINANCE d.d. na dan 17.5.2010 ter izkazom poslovnega izida družbe MP FINANCE d.d. za obdobje od 1.1.2010 do 17.5.2010 ter z otvoritveno likvidacijsko bilanco družbe MP FINANCE d.d. – v likvidaciji na dan 18.5.2010.
- Nadzorni svet se je prav tako seznanil s polletnim poročilom družbe MP FINANCE d.d. – v likvidaciji za obdobje od 1.1.2010 do 30.6.2010.

To sporočilo bo od 27.8.2010 za najmanj pet let objavljeno na spletni strani družbe www.medvesekpusnik.si.

MP FINANCE d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj

<< nazaj