Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

/MP NALOŽBE/Obvestilo o prejemu odločbe Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, Posebnega davčnega urada

Na podlagi 1. odst. 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/2010 ZTFI-UPB3), Pravil Ljubljanske borze d.d. in Priporočil Ljubljanske borze javnim družbam za obveščanje javnosti, družba MP Naložbe d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana delničarje družbe in zainteresirano javnost obvešča o naslednji nadzorovani informaciji - pomembnem pravnem in poslovnem dogodku:

Družba MP Naložbe d.d. je dne 6.1.2011 prejela odločbo Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, Posebnega davčnega urada št. DT 4298-94/2006-0204-05 z dne 4.1.2011 na podlagi katere davčnemu zavezancu MP Naložbe d.d. pripadajo obresti od preveč plačanih zamudnih obresti v skupni višini 95.927,58 EUR. Davčnemu zavezancu bodo obresti vrnjene v roku 30 dni od vročitve odločbe. Podrobnejše informacije o vsebini odločbe so razvidne iz priložene odločbe.

To obvestilo bo od 7.1.2011 dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeno na spletni strani www.medvesekpusnik.si.

MP Naložbe d.d.
Upravni odbor
Datum: 07.01.2011

Pripeti dokumenti: OBVESTILO O PREJEMU ODLOČBE POSEBNEGA DAVČNEGA URADA (pdf)

<< nazaj