Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

/MP NALOŽBE/VPIS IN VPLAČILO DELNIC ALTA SKUPINA D.D.

Na podlagi 1. odst. 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/2010 ZTFI-UPB3), Pravil Ljubljanske borze d.d. in Priporočil Ljubljanske borze javnim družbam za obveščanje javnosti, družba MP Naložbe d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana obvešča o naslednji nadzorovani informaciji-pomembnem pravnem in poslovnem dogodku:

Družba MP Naložbe d.d. je v okviru ponudbe delnic družbe ALTA Skupina d.d. javnosti, ki je bila uspešno zaključena dne 31.03.2011, vpisala in vplačala 337.940 delnic navedene družbe, in sicer s prenosom stvarnega vložka, ki predstavlja 112.503 delnice družbe ALTA Skladi d.d. z oznako ALSR in 431 delnic družbe ALTA Invest d.d. z oznako ALIR. Po vpisu povečanja osnovnega kapitala družbe ALTA Skupina d.d. v sodni register in izdaji novih delnic v centralnem registru KDD bo družba MP Naložbe d.d. imetnica skupno 516.269 delnic družbe ALTA Skupina d.d. z oznako SMPR, kar bo predstavljalo 17,11% delež v družbi ALTA Skupina d.d.

To obvestilo bo od 4.4.2011 dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeno na spletni strani www.medvesekpusnik.si.

MP Naložbe d.d.
Upravni odbor
Ljubljana, 04.04.2011

<< nazaj