Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

MP NALOŽBE/7. REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA

MP Naložbe d.d., Ljubljana
7. redna seja upravnega odbora
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba MP Naložbe, družba za naložbe d.d. (skrajšano ime MP Naložbe d.d.) objavlja poročilo s seje upravnega odbora družbe.
Upravni odbor je na 7. redni seji dne 22. 4. 2011 preveril in potrdil Revidirano letno poročilo družbe MP Naložbe d.d. in Skupine Medvešek Pušnik za leto 2010 in preveril predlog za uporabo bilančnega dobička. Sprejel je Poročilo upravnega odbora družbe MP Naložbe d.d. za leto 2010 in Izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ki je del Izjave o upravljanju družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava bodo vsaj pet let objavljene tudi na spletni strani družbe MP Naložbe d.d..

MP Naložbe d.d.
Upravni odbor

<< nazaj