Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

/MP NALOŽBE/LETNO POROČILO 2010

MP Naložbe d.d., Ljubljana
Letno poročilo družbe MP Naložbe d.d.
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba MP Naložbe, družba za naložbe d.d. (skrajšano ime MP Naložbe d.d.) objavlja Revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo družbe MP Naložbe d.d. in Skupine Medvešek Pušnik za leto 2010.

Revidirano letno poročilo za leto 2010 je na seji dne 22.4.2011 sprejel upravni odbor družbe.

Letno poročilo bo vsaj pet let objavljeno na spletni strani družbe MP Naložbe d.d.: www.medvesekpusnik.si

MP Naložbe d.d.
Upravni odbor

Pripeti dokumenti:MP NALOŽBE LETNO POROČILO 2010 (pdf)

<< nazaj