Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

/MP NALOŽBE/10. SEJA UPRAVNEGA ODBORA

MP Naložbe d.d., Ljubljana
10. seja upravnega odbora

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba MP Naložbe, družba za naložbe d.d. (skrajšano ime MP Naložbe d.d.) objavlja poročilo s seje upravnega odbora družbe.

Upravni odbor je na 10. redni seji dne 15. 3. 2012 med drugim odobril sklenitev Pogodbe o dolgoročnem eurskem kreditu v višini dobrih 1.8 mio EUR.

Informacije, ki jih vsebuje objava bodo vsaj pet let objavljene na spletni strani družbe MP Naložbe d.d.

MP Naložbe d.d.
Upravni odbor
Datum, 19.3.2012

<< nazaj