Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

/MP NALOŽBE/ OBVESTILO O POMEMBNEM POSLOVNEM DOGODKU

MP Naložbe d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba MP Naložbe, družba za naložbe d.d. (skrajšano ime MP Naložbe d.d.) objavlja sporočilo o pomembnem poslovnem dogodku.
Družba MP Naložbe je v obdobju med 15.-20.3.2012 povečala svoj delež delnic družbe Alta Skupina, upravljanje družb, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana z oznako SMPR, tako, da skupaj na dan 20.3.2012 razpolaga z 972.973 delnicami te družbe, kar predstavlja 32,24% glasovalnih pravic. O povečanju pomembnega deleža je skladno z zakonodajo obvestila ATVP in družbo Alta Skupina d.d. in hkrati uveljavljala izjemo iz 22. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1).
Nakup dodatnih delnic je družbi zagotovil kvalificiran (nad 25 %) delež za zastopanje napram večinskemu lastniku, prav tako pa bo družba imela boljše možnosti za morebitno prodajo deleža v družbi Alta Skupina d.d..

Informacije, ki jih vsebuje objava bodo vsaj pet let objavljene tudi na spletni strani družbe MP Naložbe d.d.

MP Naložbe d.d.
Upravni odbor
Datum, 22.3.2012

<< nazaj