Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

/MP NALOŽBE/ Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2011

MP Naložbe d.d., Ljubljana Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe MP Naložbe d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba MP Naložbe, družba za naložbe d.d. (skrajšano ime MP Naložbe d.d.) objavlja Nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze družbe MP Naložbe d.d. za leto 2011.

Izkazi bodo vsaj pet let objavljeni na spletni strani družbe MP Naložbe d.d.: www.medvesekpusnik.si, pod poglavjem Novinarsko središče.

MP Naložbe d.d.
Upravni odbor
Datum: 30.03.2012

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2011 (doc)

<< nazaj