Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

Letno poročilo družbe MP Naložbe d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba MP Naložbe, družba za naložbe, d.d. (skrajšano ime MP Naložbe d.d.) objavlja Revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo družbe MP Naložbe d.d. in Skupine Medvešek Pušnik za leto 2011.

Revidirano letno poročilo za leto 2011 je na seji dne 26.4.2012 sprejel upravni odbor družbe.

V sklopu letnega poročila je na straneh od 26 do 30 objavljena tudi Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Letno poročilo 2011 (doc)
Letno poročilo bo vsaj pet let objavljeno na spletni strani družbe MP Naložbe d.d.: www.medvesekpusnik.si, pod poglavjem Novinarsko središče.

<< nazaj