Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

Letno poročilo družbe MP Naložbe d.d. in skupine Medvešek Pušnik za leto 2011 - popravek

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba MP Naložbe, družba za naložbe, d.d. (skrajšano ime MP Naložbe d.d.) objavlja popravek Revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila družbe MP Naložbe d.d. in Skupine Medvešek Pušnik za leto 2011, ki je bilo objavljeno dne 30.4.2012. Na strani 67 letnega poročila je bilo namreč pomotoma objavljeno lansko poročilo neodvisnega revizorja Ecum Revizija d.o.o. z dne 18.4.2011 o računovodskih izkazih Skupine Medvešek Pušnik.

V priloženem popravljenem letnem poročilu je objavljeno poročilo neodvisnega revizorja Ecum Revizija d.o.o. z dne 20.4.2012. V vsem ostalem je popravljeno letno poročilo enako prvotno objavljenemu poročilu.

Letno poročilo 2011 - popravek (doc)

Popravljeno letno poročilo bo vsaj pet let objavljeno na spletni strani družbe MP Naložbe d.d.: www.medvesekpusnik.si, pod poglavjem Novinarsko središče.

MP Naložbe d.d.
Upravni odbor
Datum: 10.04.2012

<< nazaj