Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba MP Naložbe, družba za naložbe, d.d. (skrajšano ime MP Naložbe d.d.) objavlja naslednje obvestilo.
Družba MP Naložbe d.d. je dne 8.7.2012 prejela obvestilo člana upravnega odbora Ivana Pušnika, da so z njim povezane družbe dne 5.7.2012 odsvojile naslednje število delnic družbe z oznako MPLR:
- družba Gaznafta Investments Limited: 39.995 delnic oziroma 9,999%,
- družba Immobilia Investment Co. Ltd.: 39.995 delnic oziroma 9,999%,
- družba Greenpearl Investments SA: 22.487 delnic oziroma 5,622%.

Po zgornjih odsvojitvah delnic nobena od navedenih družb nima več v lasti nobene delnice MPLR. Vse navedene delnice je pridobila družba MP Naložbe d.d., kot je bilo že objavljeno v obvestilu o pridobitvi lastnih delnic.
Družba MP Naložbe je nadalje prejela tudi obvestila s strani vseh navedenih družb, s katerimi jo te obveščajo o zgoraj navedenih spremembah pomembnih deležev.
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo vsaj pet let objavljene na spletni strani družbe MP Naložbe d.d.: www.medvesekpusnik.si, pod poglavjem Novinarsko središče.

<< nazaj