Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba MP Naložbe, družba za naložbe, d.d. (skrajšano ime MP Naložbe d.d.) objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.
Družba MP Naložbe je dne 6.7.2012 s preknjižbami na podlagi poslov, sklenjenih izven organiziranega trga, pridobila 102.477 lastnih delnic. Plačilo kupnine je bilo izvedeno z izročitvijo drugih vrednostnih papirjev.
Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 1.881, kar je predstavljalo 0,47 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 104.358, kar predstavlja 26,09 % vseh izdanih delnic.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo vsaj pet let objavljene na spletni strani družbe MP Naložbe d.d.: www.medvesekpusnik.si, pod poglavjem Novinarsko središče.

<< nazaj