Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

Odstopna izjava člana upravnega odbora

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba MP Naložbe, družba za naložbe, d.d. (skrajšano ime MP Naložbe d.d.) objavlja naslednje obvestilo. Družba MP Naložbe d.d. je dne 13.7.2012 prejela odstopno izjavo člana upravnega odbora Ivana Pušnika, ki nepreklicno odstopa z mesta člana upravnega odbora družbe MP Naložbe d.d. z dnem 3. redne skupščine, to je z dnem 28.8.2012.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo vsaj pet let objavljene na spletni strani družbe MP Naložbe d.d.: www.medvesekpusnik.si, pod poglavjem Novinarsko središče.

Ljubljana, 16.7.2012
MP Naložbe d.d.
Izvršna direktorica

<< nazaj