Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

Sklic skupščine delničarjev družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov, 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 19. čl. Statuta delniške družbe, upravni odbor družbe sklicuje

3. redno skupščino delničarjev družbe,

ki bo v torek dne 28. 8. 2012, ob 11.00 uri v sejni sobi v 5. nadstropju na naslovu Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana.

Sklic skupščine in gradivo za skupščino je dostopno v pripetih dokumentih.
Sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 27.7.2012.
Gradivo za skupščino je dostopno tudi na spletni strani Ljubljanske borze, SEOnet-u. Letno poročilo za leto 2011 je bilo objavljeno na SEOnet-u dne 30.4.2012 pod št. dok. AR-86/12, njegov popravek pa dne 10.5.2012 pod št. dok. AR-97/12.
Obvestilo o sklicu skupščine bo od 27.7.2012 dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeno na spletni strani družbe www.medvesekpusnik.si, in sicer na podstrani Sporočila za javnost (Novinarsko središče > Sporočila za javnost).

MP Naložbe d.d.
Upravni odbor
Datum: 27.7.2012

Pripeti dokumenti: Sklic skupščine, Utemeljeni predlogi sklepov, Poročilo upravnega odbora, Obrazec pooblastila za pravno osebo, Obrazec pooblastila za fizično osebo

Utemeljitve sklepov skupščine 2012 (doc)
Poročilo upravnega odbora za leto 2011 (doc)
Pooblastilo za fizične osebe (doc)
Pooblastilo za pravne osebe (doc)

<< nazaj