Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

Obvestilo o spremembi števila lastnih delnic in delnic z glasovalno pravico

Družba MP Naložbe d.d. sporoča, da je od 9.8.2012 do vključno 28.8.2012 s preknjižbami na podlagi poslov, sklenjenih izven organiziranega trga, pridobila 22.838 lastnih delnic z oznako MPLR. Plačilo kupnine je bilo izvedeno z izročitvijo drugih vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 104.358, kar je predstavljalo 26,09% vseh izdanih delnic.
Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 127.196, kar predstavlja 31,80% vseh izdanih delnic.

Število delnic z glasovalno pravico na dan objave tega obvestila znaša 272.804.
Skupščina družbe je dne 28.8.2012 sprejela sklep, da se osnovni kapital družbe zmanjša z dosedanjih 400.000 EUR na 272.804 EUR z umikom navedenih 127.196 delnic.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo vsaj pet let objavljene na spletni strani družbe MP Naložbe d.d.: www.medvesekpusnik.si, pod poglavjem Novinarsko središče.

<< nazaj