Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Spoštovane stranke obveščamo,

da se je družba MP ZZD preimenovala v ALTA Svetovanje d.o.o. in tako postala del finančne skupine ALTA. Sedež družbe se nahaja na Železni cesti 18, 1000 Ljubljana. Vse stranke in ostale zainteresirane vabimo, da obiščejo novo spletno mesto družbe ALTA Svetovanje d.o.o.

Nova finančna skupina Alta prevzema storitve borznega posredovanja in upravljanja vzajemnih skladov družbe Medvešek Pušnik 22. marca 2010 je na slovenskem trgu finančnih storitev pričela delovati nova finančna skupina Alta, v kateri so dejavnosti investicijskih storitev in upravljanja investicijskih skladov združile družbe Medvešek Pušnik, Publikum in Poteza. S tem je nova finančna skupina uspešno izpeljala vse postopke ustanavljanja krovne družbe Alta Skupina in treh hčerinskih družb: borzno posredniške družbe Alta Invest*, družbe za upravljanje Alta Skladi** in družbe za podporo dejavnosti Alta Konto.